Prosjektperiode
Prosjekt
Kunde
Kontraktssum
Ingen treff, prøv å endre filteret ditt
 • Prosjektperiode: 2019 - under utførelse
  Prosjekt: Oberst Rodes vei 38
  Kunde: ORV 38 AS
 • Prosjektperiode: 2018 - 2018
  Kunde: Boligutvikling Sør AS
 • Prosjektperiode: 2018 - under utførelse
  Kunde: Forsvarsbygg
 • Prosjektperiode: 2018 - under utførelse
  Kunde: Statens vegvesen
 • Prosjektperiode: 2017 - under utførelse
  Kunde: Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli og Froland kommune
 • Prosjektperiode: 2017 - under utførelse
  Prosjekt: Drift og vedlikehold veilys i Kristiansand kommune
  Kunde: Kristiansand kommune
 • Prosjektperiode: 2017 - under utførelse
  Prosjekt: Driftskontrakt elektro Nord-Rogaland
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2017 - 2018
  Prosjekt: Rehabilitering av E18 Oddernes- og Baneheitunnelen
  Kunde: Otera Infra
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Kunde: UE til Berthelsen og Garpestad
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Kunde: UE til TT anlegg
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Prosjekt: Oppgradering elektrisk anlegg bybrua Stavanger
  Kunde: Solar Light
 • Prosjektperiode: 2017 - 2018
  Prosjekt: Fredrikstad fengsel
  Kunde: Fredrikstad kommune
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Prosjekt: Kongen Marina
  Kunde: Oslo kommune - Bymiljøetaten
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Prosjekt: Rehabilitering av fundamenter
  Kunde: Bærum kommune
 • Prosjektperiode: 2017 - under utførelse
  Kunde: Bonum AS
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Prosjekt: Waage Dam
  Kunde: Nittedal kommune
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Prosjekt: Haugerudsenter
  Kunde: Boligbygg Oslo KF
 • Prosjektperiode: 2017 - under utførelse
  Kunde: Bonus AS
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Prosjekt: Rodeløkka
  Kunde: Rodeløkkan borettslag
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Prosjekt: Kværnerbyen - sikring
  Kunde: OBOS eiendom
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Prosjekt: Holmenkollåsen
  Kunde: Mestergruppen og Bonum
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Prosjekt: Hjemly
  Kunde: Habo
 • Prosjektperiode: 2017 - 2018
  Kunde: Bonus AS
 • Prosjektperiode: 2017 - under utførelse
  Prosjekt: Holmenkollveien 22
  Kunde: Boligbygg Oslo KF
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Prosjekt: Norasonde (ombygging Lillestrøm)
  Kunde: Norasonde
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Prosjekt: Pinchos
  Kunde: Fred Olsens gate 11 AS
 • Prosjektperiode: 2017 - 2018
  Kunde: Oslo Boligbygg KF
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Prosjekt: Kolsås
  Kunde: Forsvarsbygg
 • Prosjektperiode: 2017 - 2017
  Prosjekt: Øvre Ullern Terrasse 5
  Kunde: Sameie Øvre Ulleren
 • Prosjektperiode: 2017 - under utførelse
  Kunde: Avinor AS
 • Prosjektperiode: 2016 - under utførelse
  Prosjekt: Driftskontrakt elektro Vest-Agder
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Prosjekt: Signalanlegg Misjonsveien
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Kunde: Eidsvoll Kommune
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Kunde: Stovnerskogen Borettslag
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Prosjekt: Flomlys Vegårshei skisenter
  Kunde: Vegårshei skisenter
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Kunde: UE til Haugsjå Entreprenør
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Kunde:
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Kunde:
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Kunde:
 • Prosjektperiode: 2016 - 2019
  Kunde: Statens Vegvesen Region Sør
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Prosjekt: Pullert Universitetsplassen
  Kunde: Universitet i Oslo
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Prosjekt: Stena
  Kunde: Stena Recykling
 • Prosjektperiode: 2016 - 2017
  Prosjekt: Perimetersikring Flytogterminalen
  Kunde: Rom Eiendom
 • Prosjektperiode: 2016 - 2017
  Prosjekt: Elektroarbeider Barbu Park - Arendal
  Kunde: Steen & Lund as
 • Prosjektperiode: 2016 - 2016
  Prosjekt: Flomlysanlegg Kjempesteinsmyra kunstgressbane - Risør
  Kunde: Risør kommune
 • Prosjektperiode: 2016 - 2017
  Prosjekt: OPV Blokk E - rehabilitering
  Kunde: Barnehagenett
 • Prosjektperiode: 2016 - 2017
  Prosjekt: Dam trehjørningen
  Kunde: Bærum kommune
 • Prosjektperiode: 2015 - 2017
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2015 - 2015
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2015 - 2015
  Prosjekt: Enderud bru
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2015 - 2015
  Prosjekt: Uvesund bru
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2015 - 2016
  Prosjekt: Ekornrud bru
  Kunde: Statens vegvesen
 • Prosjektperiode: 2015 - 2016
  Prosjekt: Totalentreprise veilys
  Kunde: Statens vegvesen
 • Prosjektperiode: 2015 - 2015
  Prosjekt: Totalentreprise elektro, veilys
  Kunde: Bertelsen og Garpestad
 • Prosjektperiode: 2015 - under utførelse
  Prosjekt: Drift og vedlikehold veilys i Oslo og Akershus
  Kunde: Statens Vegvesen Region Øst
 • Prosjektperiode: 2015 - 2016
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2015 - 2015
  Prosjekt: Skiltfornying - fra fast til variable skilter Lysaker
  Kunde: Statens Vegvesen Region Øst
 • Prosjektperiode: 2015 - 2016
  Prosjekt: Bruvedlikehold Agder
  Kunde: Statens Vegvesen Region Sør
 • Prosjektperiode: 2015 - under utførelse
  Prosjekt: Bruvedlikehold Aust-Agder
  Kunde: NCC Roads AS
 • Prosjektperiode: 2015 - 2016
  Prosjekt: Bruvedlikehold Rogaland
  Kunde: BMO Entreprenør AS
 • Prosjektperiode: 2015 - 2016
  Prosjekt: Bruvedlikehold Rogaland
  Kunde: Risa AS
 • Prosjektperiode: 2015 - under utførelse
  Prosjekt: PVM Kulvert, Stortinget
  Kunde: Stortinget
 • Prosjektperiode: 2015 - 2016
  Prosjekt: GE Healthcare
  Kunde: GE Heatlhcare
 • Prosjektperiode: 2015 - 2015
  Prosjekt: Domus Medica
  Kunde: Statsbygg
 • Prosjektperiode: 2014 - 2014
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2014 - 2019
  Prosjekt: Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger nord i Østfold
  Kunde: Statens Vegvesen Region Øst
 • Prosjektperiode: 2014 - 2014
  Prosjekt: Flomlys Lillesand stadion
  Kunde: Lillesand kommune
 • Prosjektperiode: 2014 - 2014
  Prosjekt: Idda skatepark og flomlysanlegg
  Kunde: Kristiansand kommune
 • Prosjektperiode: 2014 - 2019
  Prosjekt: Drift og vedlikehold av vegbelysning - Buskerud
  Kunde: Statens Vegvesen Region Øst
 • Prosjektperiode: 2014 - 2014
  Prosjekt: Flomlys Stuenes stadion – Arendal
  Kunde: Arendal kommune
 • Prosjektperiode: 2014 - 2019
  Prosjekt: Drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg - Buskerud
  Kunde: Statens Vegvesen Region Øst
 • Prosjektperiode: 2014 - 2015
  Kunde: Kristiansand Ingeniørvesen
 • Prosjektperiode: 2014 - 2019
  Prosjekt: Drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg - Telemark
  Kunde: Statens Vegvesen Region Sør
 • Prosjektperiode: 2014 - 2015
  Prosjekt: Bruvedlikehold Agder
  Kunde: Statens Vegvesen Region Sør
 • Prosjektperiode: 2014 - 2015
  Prosjekt: Rekkverk, TS, Sør-Rogaland
  Kunde: Statens Vegvesen Region Vest
 • Prosjektperiode: 2014 - 2015
  Prosjekt: Rekkverk Vest-Agder
  Kunde: Statens Vegvesen Region Sør
 • Prosjektperiode: 2014 - 2015
  Prosjekt: Sjursøya
  Kunde: Oslo Havn
 • Prosjektperiode: 2014 - 2014
  Prosjekt: Ila fengsel perimetersikring
  Kunde: Statsbygg
 • Prosjektperiode: 2014 - 2015
  Prosjekt: Åsland trafo
  Kunde: Jernbaneverket
 • Prosjektperiode: 2014 - 2014
  Prosjekt: Nadderudhallen svømmehall
  Kunde: Bærum kommune
 • Prosjektperiode: 2014 - 2015
  Prosjekt: Sjursøya
  Kunde: Oslo Havn
 • Prosjektperiode: 2014 - 2014
  Prosjekt: Sikringstiltak UD
  Kunde: Statsbygg
 • Prosjektperiode: 2014 - 2014
  Prosjekt: Regjeringskvartalet
  Kunde: Statsbygg
 • Prosjektperiode: 2014 - 2015
  Prosjekt: Akersgata 64 – 68
  Kunde: Statsbygg
 • Prosjektperiode: 2014 - 2014
  Prosjekt: Domus Medica
  Kunde: Statsbygg
 • Prosjektperiode: 2014 - 2014
  Prosjekt: Fredriksten festningshotell
  Kunde: Forsvarsbygg
 • Prosjektperiode: 2014 - 2014
  Prosjekt: Oslo rådhus
  Kunde: Oslo kommune
 • Prosjektperiode: 2014 - 2016
  Prosjekt: NRK
  Kunde: NRK
 • Prosjektperiode: 2013 - 2014
  Prosjekt: Signalanlegg Ullandhaugveien - Tellusveien
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2013 - 2016
  Prosjekt: Dovrebanen
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2013 - 2014
  Prosjekt: Molvikhammeren Fylkesvei 76
  Kunde: Statens Vegvesen Region Nord
 • Prosjektperiode: 2013 - 2018
  Prosjekt: Drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg - Oslo, Asker og Bærum
  Kunde: Statens Vegvesen Region Øst
 • Prosjektperiode: 2013 - 2017
  Prosjekt: Drift og vedlikehold av vegbelysningsanlegg - Vest-Agder
  Kunde: Statens Vegvesen Region Sør
 • Prosjektperiode: 2013 - 2016
  Prosjekt: Drift og vedlikehold av veibelysning - Kristiansand
  Kunde: Kristiansand kommune
 • Prosjektperiode: 2013 - 2014
  Prosjekt: Bruvedlikehold Agder
  Kunde: Statens Vegvesen Region Sør
 • Prosjektperiode: 2013 - 2014
  Prosjekt: Holmenkollen
  Kunde: Oslo kommune
 • Prosjektperiode: 2013 - 2013
  Prosjekt: Malakoff Skole
  Kunde: Østfold fylkeskommune
 • Prosjektperiode: 2013 - 2014
  Prosjekt: Rehabilitering
  Kunde: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Prosjektperiode: 2013 - 2013
  Prosjekt: Vestli t-banestasjon
  Kunde: Oslo Sporveier
 • Prosjektperiode: 2013 - 2014
  Prosjekt: Stortinget
  Kunde: Stortinget
 • Prosjektperiode: 2013 - 2014
  Prosjekt: Oslo Rådhus
  Kunde: Oslo rådhus
 • Prosjektperiode: 2013 - 2013
  Prosjekt: Fredriksten Festning
  Kunde: Forsvarsbygg
 • Prosjektperiode: 2013 - 2013
  Prosjekt: Parkveien 64
  Kunde: Eiendomsspar
 • Prosjektperiode: 2012 - 2012
  Prosjekt: Signalanlegg Zetlitzveien Fv 44
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2012 - 2014
  Prosjekt: Fylkesvei 714 Laksevegen
  Kunde: Sluttkunde: Statens Vegvesen Region Midt UE: Kruse Smith AS
 • Prosjektperiode: 2012 - 2021
  Prosjekt: Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger - Halden
  Kunde: Statens Vegvesen Region Øst
 • Prosjektperiode: 2012 - 2014
  Prosjekt: E39 Vågsbotn - Hylkje
  Kunde: Statens Vegvesen Region Vest
 • Prosjektperiode: 2012 - 2012
  Prosjekt: Noreviktunnelen
  Kunde: Sluttkunde: Statens Vegvesen Region Vest UE: OneCo Veidrift AS
 • Prosjektperiode: 2012 - 2017
  Prosjekt: Drift Østfold
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2012 - 2016
  Prosjekt: Drift veilys Vest-Agder
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2012 - 2017
  Prosjekt: Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger - Vestfold
  Kunde: Statens Vegvesen Region Sør
 • Prosjektperiode: 2012 - 2017
  Prosjekt: Drift av elektrotekniske anlegg
  Kunde: Statens Vegvesen Region Øst
  Kontraktssum:
 • Prosjektperiode: 2012 - under utførelse
  Prosjekt: Drift og vedlikehold av veibelysning - Sør-Rogaland
  Kunde: Statens Vegvesen
 • Prosjektperiode: 2012 - 2013
  Prosjekt: Veglysprosjekt - E39 Helleland Skurve
  Kunde: Sluttkunde: Statens Vegvesen Region Vest UE: OneCo Veidrift AS
 • Prosjektperiode: 2012 - 2013
  Prosjekt: Bruvedlikehold Agder
  Kunde: Statens Vegvesen Region Sør
 • Prosjektperiode: 2012 - 2013
  Kunde: Hab Construction AS
 • Prosjektperiode: 2012 - 2012
  Kunde: ABV Norge AS
 • Prosjektperiode: 2012 - 2012
  Kunde: Veidekke Industri AS
 • Prosjektperiode: 2012 - 2012
  Prosjekt: Overgangsbru Myra Arendal
  Kunde: Repstad Anlegg AS
 • Prosjektperiode: 2012 - 2013
  Prosjekt: Akershus festning
  Kunde: Forsvarsbygg
 • Prosjektperiode: 2012 - 2012
  Prosjekt: Brubakkveien 16
  Kunde: Unibuss
 • Prosjektperiode: 2012 - 2012
  Prosjekt: Akershus festning
  Kunde: Forsvarsbygg
 • Prosjektperiode: 2012 - 2012
  Prosjekt: Regjeringskvartalet
  Kunde: Statsbygg
 • Prosjektperiode: 2012 - 2012
  Prosjekt: Deichmanske Bibliotek
  Kunde: Omsorgsbygg
 • Prosjektperiode: 2012 - 2012
  Prosjekt: NRK - ombygging G-Fløy
  Kunde: NRK
 • Prosjektperiode: 2012 - 2012
  Prosjekt: Oppsal P-Hus - betongrehabilitering
  Kunde:
 • Prosjektperiode: 2012 - 2012
  Prosjekt: Rica - tilbygg med en etasje
  Kunde: Rica eiendom
 • Prosjektperiode: 2011 - 2012
  Kunde: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten VAV
 • Prosjektperiode: 2011 - 2012
  Prosjekt: Stortinget, teknisk rom
  Kunde: Stortinget, teknisk avdeling
 • Prosjektperiode: 2011 - 2012
  Prosjekt: Bruvedlikehold Agder
  Kunde: Statens Vegvesen Region Sør
 • Prosjektperiode: 2011 - 2011
  Prosjekt: FV 415 Nes Verk – Bunæs, Aust Agder
  Kunde: E Gauslå og Sønner
 • Prosjektperiode: 2011 - 2013
  Prosjekt: Ingierstrand Restaurant
  Kunde: Oslo kommune
 • Prosjektperiode: 2011 - 2012
  Prosjekt: Boggi Ryen
  Kunde: Oslo Sporveier
 • Prosjektperiode: 2011 - 2012
  Prosjekt: Lakkboks Holtet
  Kunde: Oslo Sporveier
 • Prosjektperiode: 2011 - 2011
  Prosjekt: Stenersgata
  Kunde: Thon Eiendom
 • Prosjektperiode: 2011 - 2011
  Prosjekt: Vøyensvingen
  Kunde: Omsorgsbygg
 • Prosjektperiode: 2011 - 2011
  Prosjekt: Midgardsormen
  Kunde: Oslo kommune
 • Prosjektperiode: 2011 - 2011
  Prosjekt: Midgardsormen
  Kunde: Oslo kommune
 • Prosjektperiode: 2011 - 2012
  Kunde: Nes kommune
 • Prosjektperiode: 2011 - 2011
  Prosjekt: Brevik skole
  Kunde: Vestby kommune
 • Prosjektperiode: 2010 - 2010
  Kunde: Kollektivtransportproduksjon AS
 • Prosjektperiode: 2010 - 2015
  Prosjekt: Dk Arendal Indre
  Kunde: Lemminkäinen Norge AS
 • Prosjektperiode: 2010 - 2010
  Prosjekt: Bruvedlikehold Tjore - Krømpe
  Kunde: Repstad Anlegg AS
 • Prosjektperiode: 2010 - 2010
  Prosjekt: Fv 416 Vegårshei
  Kunde: Knut Haugsjå AS
 • Prosjektperiode: 2010 - 2011
  Prosjekt: FV420 Strømmen -His
  Kunde: Oveland AS
 • Prosjektperiode: 2010 - 2011
  Prosjekt: Oslo fengsel
  Kunde: Statsbygg
 • Prosjektperiode: 2010 - 2010
  Prosjekt: Domus Bibliotecha
  Kunde: Statsbygg
 • Prosjektperiode: 2009 - 2016
  Kunde: Røyken Kommune og Ringerike Kommune
 • Prosjektperiode: 2009 - 2010
  Prosjekt: Bruvedlikehold Agder
  Kunde: Statens Vegvesen Region Sør
 • Prosjektperiode: 2009 - 2009
  Prosjekt: Rekkverk Farsund, Skråveien
  Kunde: Veidekke
 • Prosjektperiode: 2008 - 2009
  Prosjekt: Bruvedlikehold Agder
  Kunde: Statens Vegvesen Region Sør
 • Prosjektperiode: 2008 - 2008
  Prosjekt: OPS E18 Grimstad - Kristiansand bruvedlikehold
  Kunde: Teto Road Secure AS
 • Prosjektperiode: 2008 - 2008
  Prosjekt: Generelt bruvedlikehold Telemark - 8 bruer
  Kunde: Bamble Kommune