Nye betongrekkverk i Vestland fylke

Veisikring har signert avtale med Statens vegvesen om nye betongrekkverk på E16 i Flåm, Riksveg 5 Ingafossen i Sogndal og Lundebotn på sørsida av Fjærlandstunnelen.

Kontrakten er på 1900 meter nytt rekkverk, og har til sammen 21 angrepspunkter av varierende kompleksitet.

Når det støpes nytt betongrekkverk, er det vanligvis manuell trafikkdirigering. På smale partier kan veien bli stengt, men der det er mulig å passere brukes følgebil.

Deler av denne oppgraderingen går langs jernbanene. Dette stiller strenge krav til HMS arbeidet samt god koordinering mellom forskjellige faggrupper. Det er ofte korte vinduer mellom togene som kjører noe som kan komplisere arbeidet.

Prosjektdetaljer

 • Selskap:
  Veisikring
 • Kunde:
  Statens vegvesen
 • Prosjekttype:
  Betongrekkverk
 • Tidsrom:
  2021 – 2022
Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting