Rehabilitering av elvekraftverket Vamma

KF Entreprenør har signert kontrakt med Hafslund Eco Vannkraft vedrørende rehabilitering av Vamma 11, Norges største elvekraftverk. Vamma kraftverk ligger i Skiptvet kommune.

Kontraktsarbeidene omfatter i hovedsak av undervannsarbeider, mekaniske leveranser, betongrehabilitering og støpearbeider.

Undervannsarbeider (vanndybder mellom 14-23m) omfatter i hovedsak

 • Inspeksjon, kontrollmålinger/dokumentasjon
 • Rydding av elvestein
 • Utbedringer av betongskader
 • Boring/gysing av dybler, meisling og rensk før støp av sugerørsheng
 • Forskaling, armering og støp av sugerørsheng

Arbeider etter at sugerøret er tømt og tørt omfatter i hovedsak

 • Rydding av elvestein
 • Riving, pigging og uttransport av rivemasser
 • Vasking/rensk av overflater
 • Boring og gysing av bolter
 • Forskaling, armering og støping av ny sidepilar nord
 • Betongrehabilitering av såle / utbedring av øvrige skader

Etter ferdigstillelse og nedrigging av arbeider i sugerør, blir det midlertidige bjelkestengselet demontert.

Prosjektdetaljer

 • Selskap:
  KF Entreprenør
 • Kunde:
  Hafslund Eco Vannkraft
 • Prosjekttype:
  Damrehabilitering
 • Tidsrom:
  2022
Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting