Rehabilitering av vann- og avløpsledninger

Vann og avløpsetaten i Oslo kommune skal styrke vannforsyningen på Nedre Bekkelaget. KF Entreprenør har fått i oppdrag å skifte ut 360 meter med vannledning og 150 meter med avløpsledning i Ormsundveien. Arbeidene gjøres blant annet for å øke kapasiteten på brannleveransen.

Vannledningene i tiltaksområdet er hovedsakelig fra 1904, men deler av strekningen er anlagt i 1983. Materialet er grått støpejern og dimensjonen varierer mellom 100 mm og 150 mm. Ledningene i Ormsundveien oppdimensjoneres til Ø300, mens DN100 erstattes med 180 PE, hovedsakelig ved utblokking. Avløpsledningen i området har ukjent anleggs år, men er trolig lagt rundt 1983 og er en blanding av separat og felles system. Avløpsledningene skal dimensjoneres til Ø250 mm.

Arbeid som skal utføres

 • Etablering av groper for utblokking
 • Utblokking av vannledning, 150 meter
 • Etablering av pro-vannsløsning for både vann og kloakk
 • Etablering av midlertidig vei med sperring og dirrigering/trafikklys
 • Støpning av 8 vannkummer og 7 spillvannskummer
 • Graving og legging av vannledning og spillvannsledning, 180 meter
 • Utgraving og spunting/sikring av et pumpehus
 • Tilbakefylling av masser/oppbygging av vei
 • Asfaltere og reetablere terreng

Prosjektdetaljer

 • Selskap:
  KF Entreprenør
 • Kunde:
  Oslo kommune v/Vann og avløpsetaten
 • Prosjekttype::
  Utskifting av vann- og avløpsledning
 • Tidsrom:
  2021-2022
Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting