Ombygging Dam Gjerdingen

KF Entreprenør har signert avtale med Oslo kommune om ombygging av Dam Gjerdingen slik at den tilfredsstiller dagens krav i damsikkerhetsforskriften.

Dam Gjerdingen er en nedfylt murdam som ble bygget rundt 1913. Dammen er delvis fundamentert på fjell og delvis på løsmasser.

Ombyggingen innebærer å fjerne hele eksisterende dam og overløp i sin helhet, for deretter å etablere en ny massiv betongdam fundamentert på fjell. Den nye dammen anlegges med tilnærmet samme linjeføring som eksisterende dam. Nytt hydraulisk utformet betongoverløp anlegges på samme sted som eksisterende overløp. Alle betongkonstruksjoner forankres med fjellbolter til fundamentet.

Inntakslukene i front av overføringstunnelene mellom Gjerdingen og Daltyven, samt mellom Daltyven og Sandungen, skal skiftes ut. Ved hvert inntak sitter det to parallelle luker. Totalt 4 luker skal dermed skiftes. I inntakskanalen i front av lukehuset ved Gjerdingen er det også planlagt å etablere et arrangement for nedsetting av bjelkestengsel.

Prosjektdetaljer

 • Selskap:
  KF Entreprenør
 • Kunde:
  Oslo Kommune – Vann og avløpsetaten (VAV)
 • Prosjekttype:
  Damrehabilitering
 • Tidsrom:
  2021 – 2022
Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting