Utforming og oppgradering av plattform 3 Gardermoen st.

KF Entreprenør har signert avtale med Bane Nor om utforming og oppgradering av plattform tre på Gardermoen stasjon. Hovedelementer i kontraktsarbeidet med Ban Nor i «Prosjektet Universell utforming, Gardermoen stasjon», er å ivareta dagens krav til universell utforming på plattformer ved jernbanestasjoner. Dette inkluderer bl.a. nytt plattformdekke med taktile lederlinjer, ny belysning og ny møblering. Gjennomføringen er i nærhet til spor i drift og tilhørende jernbanetekniske anlegg. Hovedvekten av anleggsarbeidene er utført i et fire ukers sommerbrudd på plattformen. Lengden på plattformen som inngår i prosjektet er ca. 290 meter.

Arbeidene består i hovedsak av følgende:

 • Kutting i eksisterende plattformdekke for innlegging av nye føringsveier for EL og tele og jording
 • Rive eksisterende skiferfelter
 • Støpe igjen kutt/slisser og avrette felter som rives mot eksisterende betongdekke og plattformkanter
 • Etablere lederlinjer i granitt, møbleringsfelter belagt med skifer og levegger med egne sittebenker (byggherrelevert)
 • Etablere toppsjikt på betongoverflaten av herdeplast og tilslag av steinmaterialer
 • Rive gammel møblering, montere ny møblering m./levegger (byggherrelevert) og bygge tre nye oppvarmede klimasoner
 • Trekke og montere nye EL-kurser til ny møblering, skilting og belysning

Prosjektdetaljer

 • Selskap:
  KF Entreprenør
 • Kunde:
  Bane Nor
 • Prosjekttype:
  Rehabilitering og oppgradering
 • Entrepriseform:
  Generalentreprise
 • Byggetid:
  2021
Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting