Stabekk gangbru

Veisikring inngikk en avtale i 2019 med Statens vegvesen om ny gang- og sykkelbru på Stabekk stasjon. På grunn av utfordringer knyttet til tog og sperring av spor ble prosjektet utsatt. Sommeren 2020 var endelig planleggingsfasen i gang, og Viken fylkeskommune hadde overtatt prosjektet fra Statens vegvesen.

I februar 2021 startet Veisikring med å rive den gamle trebroa på Stabekk stasjon. Det ble bygget nye fundamenter med stålpeler før broa ble heist på plass med kran. Broa er levert i tre deler av Moelven Limtre AS fra Moelv.

Det er satt opp en to meter høy skjerm mot togskinnene som sikrer mot strømføringene. I tillegg er det satt opp rundt 100 meter stålrekkverk og rundt 15 meter med betongrekkverk. Det er brukt tre ulike stålrekkverk, og nytt stålrekkverk måtte spesialtilpasses på grunn av varierende avstand på eksisterende rekkverk.

Prosjektet var ferdigstilt i september 2021.

Prosjektdetaljer

 • Selskap:
  Veisikring
 • Kunde:
  Viken fylkeskommune
 • Prosjekttype:
  Gangbru
 • Tidsrom:
  2020 – 2021
Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting