Rehabilitering av Lilleakervn. 2D

KF Entreprenør har signert avtale med Mustad Eiendom om rehabilitering av Lilleakerveien 2D. Lilleakerveien 2D var opprinnelig en kjemisk fabrikk, bygget på tidlig 1900-tallet. I nyere tid har det vært kontorlokaler i bygget.

Hele innsiden av bygget skal oppgraderes og det skal bli kontorlokaler over 5 etasjer. Utvendig skal bygget settes tilbake til opprinnelig utrykk, med synlig teglstein, utforming av gavl og tekst på fasaden. Rytterlyset ble tilbakesatt til opprinnelig stand, og fungerer i dag som teknisk rom.

Arbeid som er utført

 • Alle arealer ble utført i henhold til fleksibilitetsplan. Dette vil si, framtidige endringer av lokalene er hensyntatt, og andre behov/løsninger kan enkelt tilfredsstilles. Mustad Eiendom har høyt fokus på å legge til rette for leietakere etter behov.
 • Det er etablert åpninger for interntrapp i alle etasjer.
 • Høy standard på innredning, som kontorfronter av eik samt lydglass, terrazzofliser mm.
 • Lokalene er utformet med åpen himling med synlig teknikk, og med komplett ny teknisk leveranse.
 • Prosjektet er utført med høyt fokus på miljø, både i prosjekteringsfasen med valg av løsninger og produkter, samt utførelsesfasen der avfallshåndtering, gjenbruk og materialer var viktig.

Prosjektdetaljer

 • Selskap:
  KF Entreprenør
 • Kunde:
  Mustad Eiendom AS
 • Prosjekttype:
  Rehabilitering
 • Tidsrom:
  2021 – 2022
Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting