mann som arbeider med oppsett av autovern
mann sitter på maskin og asfalterer plass med parkeringsplass i bakgrunn

Roadworks bygger, drifter og vedlikeholder kritisk infrastruktur. Gjennom vår virksomhet bidrar vi til tryggere veier og bærekraftig infrastruktur. Vi ønsker å skape verdi for våre kunder, våre eiere og samfunnet.

Konsernets hovedkontor er i Grimstad. Norvestor VI L.P., et fond forvaltet av Norvestor Equity AS er majoritetseier i Roadworks med omkring 80 % av aksjene, resten er eid av selskapets ledelse og nøkkelansatte.

Roadworks har to forretningsområder

Vei
Roadworks leverer gjennom selskapene Veisikring og Bærum Asfalt midlertidige og permanente sperringer og sikringer langs veien. Vi bidrar til tryggere veier med arbeidsvarsling og midlertidige sperringer, autovern og stålrekkverk, betongrekkverk, brorekkverk og diverse sikkerhetsløsninger. I tillegg leverer vi tjenester innen bruvedlikehold, betongrehabilitering og asfaltering på Østlandet. 

Bygg og anlegg
Roadworks’ datterselskap KF Entreprenør gjennomfører prosjekter innen nybygg, rehabilitering og anlegg for offentlige og private opp dragsgivere, hovedsakelig på Østlandet. Selskapet har omfattende erfaring og kompetanse på komplekse rehabilitering- og anleggsprosjekter for statlige og kommunale byggherrer, samt utbygging av mellomstore leilighetsbygg.

Helse, miljø og sikkerhet

I Roadworks jobber vi etter en visjon om at uønskede hendelser kan unngås. Målrettet arbeid med helse, miljø og sikkerhet sikrer en helsefremmende arbeidsplass med friske og motiverte medarbeidere og at alle våre medarbeidere kommer trygt hjem etter endt arbeidsdag.

Selskapene i Roadworks skal være en ettertraktet arbeidsplass som rekrutterer og utvikler dyktige kvinner og menn. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv med mangfold, verdighet og likestilling.

Våre medarbeidere og ledere er entreprenører som ønsker å bli flinkere og mer effektive. Systemer og digitalisering skal bidra til verdi for kunden, enklere arbeidshverdag for våre ansatte og bedre beslutninger. For å klare dette søker vi kontinuerlig etter innovative løsninger og digitale verktøy, og vi utvikler også selv digitale systemer for å støtte driften.

Samfunnsansvar

Roadworks driver virksomheten på en ansvarlig og bærekraftig måte. Vi bygger ut og vedlikeholder kritisk infrastruktur, vi sikrer tilgang til pålitelig, bærekraftig og ren energi, vi bidrar til elektrifiseringen av Norge og vi bidrar til å økt trafikksikkerhet. Vi søker kontinuerlig å redusere skade og negativ påvirkning på det ytre miljø og vi skal bidra til å redusere utslipp og forurensning, forbruk og avfall.

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting