Samfunnsansvar | CSR

I Roadworks følger alle selskapene i konsernet våre felles retningslinjer for Corporate Social Responsibility (CSR). CSR er på norsk betegnet som næringslivets samfunnsansvar som handler om på hvilken måte verdier blir skapt. 

Vi har retningslinjer som skal sikre at vi som representerer Roadworks tar etiske, sosiale, og miljømessige bærekraftige valg i vår daglige drift.

Disse retningslinjene er vår rettesnor for hvordan vi skal opptre på vegne av Roadworks innen:

 • Etikk og forretningsskikk
 • Menneskerettigheter og arbeidsmiljø
 • Anskaffelser / innkjøp
 • Miljø og ytre påvirkning

I Roadworks skal vi være bevisst vårt samfunnsansvar, følge gjeldende regelverk og gjøre gode etiske valg. Dersom du mener det har forekommet kritikkverdige forhold i Roadworks konsernet oppfordres du til å varsle. Les mer om varsling av kritikkverdige forhold i Roadworks.

Bærekraft | ESG

FN har 17 bærekraftmål. Målene skal fungere som en global rettesnor for land, næringsliv og samfunn for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. I Roadworks har vi valgt å ha et ekstra fokus på fire av målene.

 • illustrasjon FN bærekraftmål 7 gul bakgrunn med hvit sol med en av på knapp i midten av sola

  I Roadworks bidrar vi til å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og ren energi. Vi drifter, vedlikeholder og bygger infrastruktur som er nødvendig for elektrifiseringen av Norge. Vi søker kontinuerlig å redusere skade og negativ påvirkning på det ytre miljø.

 • illustrasjon FN bærekraftmål 8 burgunder bakgrunn og stigende graf i hvitt

  Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv med mangfold, verdighet og likestilling i Roadworks. Vi skal tilby gode, utviklende arbeidsplasser for alle, også de som står utenfor arbeidslivet. Vi skal jobbe aktivt med å øke kvinneandelen i selskapet og næringen.

 • illustrasjon FN bærekraftmål 9 oransje bakgrunn og byggeklosser i hvitt

  Roadworks bygger, drifter og vedlikeholder kritisk infrastruktur. Gjennom vår virksomhet bidrar vi til elektrifisering av samfunnet, trygge veier og bærekraftig infrastruktur. I Roadworks jobber vi målrettet med teknologi og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer.

 • illustrasjon FN bærekraftmål 13 grønn bakgrunn og jordkloden

  I Roadworks skal vi ha positiv og bærekraftig utvikling ved å utføre oppdragene riktig første gangen. Vi skal øke andelen elbiler og drivstoffeffektive kjøretøyer, samt forbedre planleggingen for å øke driftseffektiviteten og redusere karbonintensitet.

bilde av forsiden til en rapport med to menn som holder en PC med en bilvei i bakgrunn

Bærekraftsrapport

Vår målsetning er å være dyktige på miljø, samfunnsansvar og eierstyring (ESG), og derfor jobber vi målrettet innenfor bærekraft. Vi måler fremdriften av arbeidet vi gjør, slik at vi fortsetter å utvikle oss og tar de riktige valgene.

veiarbeid med mann i arbeidstøy i forgrunn, skilt og biler i bakgrunn

ISO-sertifisering

Våre største driftsselskaper er alle ISO sertifisert etter standardene ISO9001:2015 (kvalitet) og ISO14001:2015 (miljøstyring). Otera Infra, Otera Traftec, Veidrift og Veisikring er i tillegg sertifisert i henhold til ISO45001:2018 (arbeidsmiljø).

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting