illustrasjon av prosjektet E18 Vestkorridoren med bilvei og grøntarealer og hus ved siden av veien

Veidrift bistår Skanska på storprosjektet E18 Vestkorridoren

Veidrift er UE til Skanska på første fase av storprosjektet E18 Vestkorridoren som gjelder forberedende arbeider Fornebukrysset – Strand.

Veidrift skal levere alt av arbeidsvarsling, portaler, skilter samt montere støyskjermer. Arbeidet startet i juni, og prosjektet har en varighet på rundt 18 måneder.

– Vi er stolte av å være en samarbeidspartner til Skanska på dette prosjektet. Veidrift vant frem i konkurransen som følge av kompetanse, erfaring og gode løsninger, forteller Henrik Østbye, assisterende daglig leder i Veidrift.

Nytt hovedveisystem

E18 Vestkorridoren er nytt hovedveisystem mellom Lysaker i Bærum kommune og Drengsrud i Asker kommune som skal redusere de trafikkskapte miljøproblemene og redusere bilbruken. Veistrekningen er en av landets mest trafikkerte med årsdøgntrafikk opp mot 90.000 kjøretøy.

E18 Vestkorridoren er 17,3 km og er delt inn i tre delstrekninger

  • Lysaker – Ramstadsletta
  • Ramstadsletta – Nesbru
  • Nesbru – Drengsrud

 

Illustrasjon: Statens vegvesen

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting