Otera Traftec ISO 45001 sertifikat

Traftec sertifisert i henhold til ISO45001

Traftec er første selskap ut i Roadworks for å sertifisere sitt ledelsessystem etter standarden for arbeidsmiljø – ISO45001.

Traftec AS ble etablert i 2012 og har siden oppstarten jobbet systematisk for å forhindre arbeidsulykker, ha et lavt sykefravær og ha god trivsel. Nå har selskapet blitt sertifisert i henhold til ISO45001 som er den internasjonale standarden for krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø. Hensikten med standarden er å gi selskaper gode verktøy samt verifisere at de har gode prosesser for å redusere jobbrelaterte skader og sykdommer.

– Å jobbe systematisk med å forhindre yrkesrelaterte skader er viktig for alle organisasjoner. I konsernet jobber vi hver eneste dag med risikofylte arbeidsoppgaver, det er derfor viktig for oss å vite at vi har på plass systematikk for å gjøre nødvendige risikovurderinger, gjennomfører riktige forbedringstiltak og sikrer erfaringsoverføring, sier Jan Tore Klemmetsen, konsernsjef i Roadworks.

Konsernet har gjennom 2018 og 2019 hatt fokus på å sertifisere flere av selskapene etter standardene ISO 9001:2015 Kvalitetssikring og ISO 14001:2015 Miljøsikring. Nå er det altså ISO 45001-2018 ledelsessystemer for arbeidsmiljø som står for tur.

-I tillegg til sikkerhet på arbeidsplassen er et godt arbeidsmiljø viktig, at vi når er blitt sertifisert er en god bekreftelse på at selskapene våre jobber systematisk med å trivsel og samarbeid, avslutter Klemmetsen.

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting