smilende menn ser i kamera etter kontraktsignering

Risa og Traftec samarbeider i ny drift- og vedlikeholdskontrakt for Nye Veier

Traftec har inngått kontrakt med Risa om leveranse av elektro- og automasjonstjenester på drift og vedlikehold for Nye Veier.

– Vi er veldig fornøyd med at kontrakten er signert og ser frem til samarbeidet med Risa og Nye Veier de neste årene. Vi begynte arbeidet med denne kontrakten på nyåret i år, og flere dyktige folk fra Traftec og Roadworks har vært med på jobben, sier daglig leder i Traftec, Øystein Stebekk.

Det er syv veistrekninger, fra Trøndelag til Agder, som omfattes av kontrakten. Traftec har kontrakt på fem av disse strekningene med opsjon på de to andre. Sammen med Risa har Traftec etablert et godt samarbeid med Nye Veier allerede før kontraktarbeidet starter nå i september.

Kontraktsdetaljer
Det er totalt 78 km motorvei hvor 9 km er tunnel og 3 km er bro. Det forventes at fem til syv årsverk sysselsettes i gjennomføringen av kontrakten som har en varighet på fem år pluss opsjoner.

En annerledes prosess
– Roger Eriksen i Traftec skal lede arbeidet i kontrakten. Han har vært med på hele tilbuds og kontraheringsprosessen som har vært helt annerledes enn det vi har vært vant til fra Statens vegvesen. Nye Veier har en annen kontraktfilosofi hvor det er et stort fokus på at veiene skal være tilgjengelige for trafikantene. Vi er stolte av å vinne denne spesielle kontrakten og ser frem til gjennomføringen, avslutter Stebekk.

Kontrakten vi bli styrt fra hovedkontoret i Froland, mens utførende personell vil hentes inn fra lokale Traftec avdelinger.

 

Bildet fra venstre: Øystein Stebekk og Roger Eriksen fra Traftec, Erlend Aksnes og Bjørn Risa fra Risa ( Foto: Traftec)

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting