fire automatikere som jobber i hvert sitt sikringsskap inne på et lager

Rehabilitering av E18 Oddernes- og Baneheitunnelen

Controltec inngikk tidligere i år avtale med Otera Infra om rehabilitering av Oddernes- og Baneheitunnelen i Kristiansand, Vest-Agder.

Arbeidet er godt i gang, og Controltec jobber nå i det vestgående løpet i begge tunnelene. Samtidig arbeides det på verkstedet hos Controltec med å bygge styreskap, tavler og systemer samt testing av disse.

I prosjektet leverer Controltec blant annet levere SRO-anlegg, ITV anlegg, AID anlegg og nødtelefonisystem.

Begge tunnelene har i dag en årsdøgntrafikk på 50 000, og arbeidet utføres på kvelden og natten for å minimere de trafikale konsekvensene på dagen. Bakgrunnen for rehabiliteringen er økt sikkerhet mot brann og trafikkulykker, og for å tilfredsstille kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften.

Idriftsettelse av vestgående løp er planlagt i fjerde kvartal 2017, og prosjektet skal ferdigstilles sommeren 2018.

inngangen til en tunnel tatt i mørket med veilys som lyskilde

mann står inne i tunnel mellom to løp i veibanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting