to smilende menn

Ny konsernsjef i Roadworks

Thomas Ellingsen overtar som administrerende direktør i Roadworks etter Jan Tore Klemmetsen. Klemmetsen har ledet Roadworks siden selskapet ble etablert i 2015.

Thomas Ellingsen tiltrer som ny administrerende direktør i Roadworks den 1. april 2020.

– Roadworks sin nye leder kjenner konsernet veldig godt. Thomas Ellingsen har vært finansdirektør siden 2016. Han har solid erfaring, bred og dyp kompetanse, og en pragmatisk lederstil. Vi er stolte over det faktum at vår nye konsernsjef er en intern forfremmelse. Styret ønsker å sende en stor takk til Jan Tore Klemmetsen for hans innsats og de resultatene han og organisasjonen har oppnådd i hans periode som administrerende direktør, sier Christian Sontum, styreleder i Roadworks AS.

I løpet av fem år har konsernet vokst – både organisk og gjennom oppkjøp – fra en omsetning på 360 millioner til dagens 1,8 milliarder kroner.

– Jeg er oppriktig stolt over hva vi sammen har klart å skape i Roadworks. Kompetansen til våre ansatte er unik, ledelsen er tett på driften og fremtidsutsiktene er gode med rekordhøy og langsiktig ordrereserve på godt over to milliarder kroner. Det er riktig tidspunkt å gi seg på nå, sier Jan Tore Klemmetsen.

– Roadworks har utviklet seg til å bli et solid og konkurransekraftig konsern under Jan Tores ledelse. Selskapet er veletablert i sine markeder med fortsatt stort potensial for vekst og utvikling, sier Thomas Ellingsen.

– Konsernet har en sterk og bred ledergruppe i sine datterselskaper. Jeg ser frem til å jobbe enda tettere på den operasjonelle driften, og til å videreutvikle selskapene i samarbeid med dyktige og motiverte medarbeidere. Vi er godt posisjonert for fremtiden. Selskapets videre utvikling er avhengig av de gode medarbeiderne. Vi skal bli enda flinkere til å rekruttere nye medarbeidere, vi skal bli et enda bedre sted å jobbe, og vi skal bli enda dyktigere til å videreutvikle våre ansatte. Dette er avgjørende for å fortsette den positive utviklingen, sier Ellingsen.

I forbindelse med lederskiftet er Helge Valeur fra Kristiansand ansatt som ny finansdirektør i Roadworks. Valeur kommer fra rollen som interim administrerende direktør i Effera og har bakgrunn som finansdirektør i flere andre selskaper.

 

Kontaktpersoner ved spørsmål:
Thomas Ellingsen, mobil 97 53 37 73
Christian Sontum, mobil 99 15 36 98

Om Roadworks
Roadworks består av selskaper med spisskompetanse innen utbygging, drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur og veianlegg, samt tjenester knyttet til bygg, anlegg og industri. Totalt sysselsetter konsernet 670 ansatte på 25 lokasjoner i Norge. Blant Roadworks-selskapene er Otera AS, Otera Infra AS, Traftec AS, Controltec AS, Veisikring AS, Bærum Asfalt AS, Veibetong AS, Veidrift AS og KF Entreprenør AS. Konsernets hovedkontor ligger Grimstad.

 

På bildet: f.v. Jan Tore Klemmetsen og Thomas Ellingsen. (Foto: Roadworks)

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting