våt bilvei over bro med litt snø i kanten

Melland bru ferdigstilt

KF Entreprenør har vært engasjert av Statens vegvesen i å bygge en ny Melland bru i Hedmark. Det har vært noen utfordringer i prosjektet, som blant annet flom, som gjorde at ferdigstillelsen ble forskjøvet med 22 uker. Brua går over Mellandsåa som har direkte tilknytning til Glomma elv, og vannstanden følger Glomma.

KF Entreprenør har erstattet gamle Melland bru med ei ny landkarløs slakkarmert platebru på pilarer, fundamentert på betongpeler. Ny bru vil ha et spenn på 16 meter og en totallengde på 21 meter. Føringsbredden blir 6,5 meter. Veien over brua har også blitt hevet 0,5 meter i forhold til eksisterende bru. Tilstøtende vei har også blitt justert i forhold til dette.

 

ny bilbro over elvfundamentet til ny bro i elvenbygging av ny bro vinterlandskap

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting