illustrasjon av nytt bussanlegg

KF Entreprenør oppgraderer bussanlegg i Bærum kommune

KF Entreprenør har signert kontrakt med Sporveien om å utvide, tilrettelegge og modernisere eksisterende bussanlegg på Bekkestua og Skui i Bærum kommune.

Sporveien er en viktig kunde for KF Entreprenør, og prosjektets omfang og størrelse passer veldig godt for anleggsavdelingens kapasitet og kompetanse.

Prosjektene
På Bekkestua (Furuveien 2-8) skal blant annet verkstedbygg og villa rives og saneres, og VA skal omlegges. Det blir også en utvidelse og optimalisering av parkeringsarealer, tilrettelegging for elektrisk bussdrift og utvidelse av eksisterende servicehall samt støyskjerming.

På Skui (Ringeriksveien 272 A/B) vil en kombinert garasje, hybelhus og kontorbygg rives og saneres. Det blir påbygging av servicehall med ny administrasjon og verkstedhall samt omlegging av VA. I tillegg blir det utvidelse og optimalisering av parkeringsarealer, tilrettelegging for elektrisk bussdrift og støyskjerming.

Arbeidene ved Bekkestua og Skui vil gå tilnærmet parallelt og starter opp nå i september. Prosjektet skal være ferdig i august 2020.

Illustrasjon: LINK arkitektur AS

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting