dam med fossefall og nærliggende skog i sol

KF Entreprenør har ferdigstilt rehabiliteringen av Dam Kistefoss

11 måneder etter KF Entreprenør signerte avtalen med Asker kommune er rehabiliteringen av Dam Kistefoss ferdig.

Dam Kistefoss er en ca 40 meter lang og ca 10 meter høy murdam som ble bygd rund 1918 for industriformål. Dammen måtte rehabiliteres da den ikke tilfredsstilte NVEs krav til stabilitet og flomavledning.

Arbeidene har blant annet bestått i å etablere fangdam, nye ledevegger og 2,1 meter påstøp på oppstrøms side samt på damkrone. I tillegg har det blitt bygget en ny gang- og sykkelbro over dammen i betong.

dam før rehabilitering

Før rehabiliteringen Foto: KF Entreprenør

rehabilitering av dam rehabilitering av dam i blå himmel og solskinn

støping av fundament ifm dam  rehabilitering av dam under dekke

Under rehabiliteringen
Foto: KF Entreprenør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting