Bygging av ny Varoddbru

Når den nye Varoddbrua på E18 i Kristiansand nå bygges har Traftec ansvaret for elektroarbeidet.

Traftec inngikk tidligere i år en avtale med PNC Norge AS om levere elektro på veibelysninger og elektroniske skilter på den nye Varoddbrua i Kristiansand i Vest-Agder.

Det finnes i dag to bruer som betjener hver sin kjøreretning. Den gamle hengebrua fra 1956, som er hovedinnfartsåren til Kristiansand østfra, skal erstattes med ny bru. Den nye brua skal ha totalt tre kjørefelt i tillegg til gang og sykkelvei.

Prosjektet starter i 2017 og har en varighet på tre år.

Den nye Varoddbrua sett vestfra. Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll

 

 

 

 

 

 

 

 

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting