bygging av ny vei - anleggsmaskiner under og på bro

E-18 Arendal-Tvedestrand; en stor milepæl for Veisikring

E-18 Arendal-Tvedestrand er Veisikring sitt første prosjekt hvor Nye Veier AS er byggherre. Prosjektet går nå inn i sin siste hektiske sluttspurt frem mot åpning av hovedtrasè 02.07.2019.

Veisikring er underentreprenør til Kruse Smith som har alle betongkonstruksjoner for AF Gruppen. Totalt skal det leveres brurekkverk på nesten 30 konstruksjoner, om lag 4,5 km brurekkverk og mer enn 1 km transparente støyskjermer. Første brurekkverk ble montert i april 2018.

For teknisk interesserte skal vi levere følgende:

Ytterrekkverk på bru: CC4-BT2 LP
Likt det tradisjonelle SVV2 brurekkverket, men med en eksentrisk fotplate, som gjør at rekkverket bygger 6cm mindre, men på tradisjonell innfesting i av boltegruppen i 500 mm kantdrager. Dette gjør at vi opprettholder toleransekravet til front føringsskinne 50 +/-30mm til front kantdrager. Løsningen er CE godkjent og godkjent av Veidirektoratet.

Innerrekkverk på bru: STP 11/M2
Som følge av to bruer mot hverandre med liten åpning videreføres veirekkverket Stalpro Rail SU med samme styrke over brukonstruksjonen, men på fotplater, kalt STP 11/M2. Her har vi tatt frem et H1 rekkverk godkjent i løsmasse og fått det fullskalatestet og godkjent på kantdrager. Løsningen er CE godkjent og godkjent av Veidirektoratet. Veisikring er de første i Norge med et slikt systemgodkjent og fullskalatestet produkt.

 

 

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting