illustrasjon av nye veier sentralt i bysentrum

Utbygging av Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen

Traftec AS har ansvar for elektro når Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen bygges om.

Traftec inngikk tidligere i år avtale med Isachsen Anlegg AS vedrørende utbygging av Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen. Traftec skal blant annet levere og montere tre nye lyskryss, ombygging av eksisterende lyskryss og etablere nye veilys.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate er en del av sentrumsringen i Drammen, og har i dag mellom 17000 – 28000 passeringer i døgnet. Bjørnstjerne Bjørnsons gate skal utvides fra to til fire felt over en strekning på 700 meter, med gang- og sykkelstier på begge sider.

Prosjektet ferdigstilles i november 2018.

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting