Travle tider for Veisikring

Veisikring har hatt en god vår der de har vært lavest i mange anbudskonkurranser, som igjen har resultert i mange spennende jobber fremover. Kontraktene er lokalisert på Sør- og Østlandet.

Rekkverkskontrakt Oslo og Viken

På europa- og riksveiene i Oslo og Viken skal det skiftes ut rekkverk på en del lengre strekninger samt settes opp nye. Dette er en toårig kontrakt med opsjon på ytterligere to år. Veisikring skal bistå Statens vegvesen.

Rammeavtale veirekkverk i Viken Fylkeskommune

Fylkesveiene i Viken skal få nye veirekkverk, samt skifte ut og forlenge eksisterende rekkverk. Dette er en toårig kontrakt med opsjon på ytterligere to år fordelt på to leverandører. Viken fylkeskommune har tildelt Veisikring ca 30 prosent av volumet, og det kan dreie seg om lag 50 000 meter med rekkverk.

Bruvedlikehold i Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Bruene Fossing, Fosstveit, Ljostad og Nørsterud, i Vestfold og Telemark fylke skal utbedres. Vestfold og Telemark fylkeskommune har signert kontrakt med Veisikring om å forsterke, overflatebehandle stål samt reparere betongen på bruene. Bruene Fossing og Nørsterud skal være utbedret innen 1. oktober. De resterende bruene skal være ferdig ett år senere.

Rammeavtale bruvedlikehold i Viken Fylkeskommune

Viken fylke har inngått en rammeavtale med Veisikring for bruvedlikehold på fylkesveiene. Dette er en toårig kontrakt med opsjon på ytterligere to år. Her er vi godt i gang med både fuge og forsterkningsarbeider, samt flere rekkverksutbedringer.

Rammeavtale på bruvedlikehold i Oslo og i de gamle fylkene Østfold og Akershus

Statens vegvesen har inngått rammeavtale med Veisikring for bruvedlikehold på riksveiene i Oslo og i de gamle fylkene Østfold og Akershus. Arbeidene som skal utføres omfatter blant annet betongrehabilitering og nye betongarbeider, skifte deler og sveise bærekonstruksjoner samt overflatebehandle stål og betong. I tillegg skal nye rekkverk monteres, og gamle rekkverk skal repareres eventuelt skiftes ut. Avtalen er toåring med opsjon på ytterligere to år.

Bruvedlikehold Agder 2021

Statens vegvesen har inngått avtale med Veisikring på riksveien i Agder hvor det er en rekke bruer som skal ha utbedret ettersleps vedlikehold. Kontrakten har opsjon på ytterligere ett år.

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting