oppføring av nytt autovern på vei langs vann

Travle dager for Veisikring

Veisikring jobber hver dag med å sikre veiene så bilister og myke trafikanter kan ferdes tryggere i Norges langstrakte land.

Nå jobbes det blant annet på E134 ved Haugesund, RV13 utenfor Sand og på Hidra, en øy utenfor Flekkefjord.

Det gamle autovernet tilfredsstiller ikke dagens krav så Veisikring bytter ut autovern for Statens vegvesen på E134 Karmøy-Haugesund-Tysvær og på RV13 fra Bergekrossen til Førland bru. Totalt er det rundt 10500 meter autovern som skal erstattes på disse to strekningene.

Arbeidet på E134 har vært utført på natten for å sikre at trafikken blir minst mulig påvirket av veiarbeidet.

– På grunn av kabelkonflikter og gassrør har vi tatt en pause i arbeidet på E134 slik at dette fikses før vi fortsetter arbeidet med autovernet. I mellomtid har montørene flyttet opp til RV13 for å ferdigstille dette veistrekket, sier Arve Vabø, anleggsleder i Veisikring.

Hidra

På Hidra, en øy utenfor Flekkefjord, har Agder fylkeskommune besluttet at veisikkerheten skal oppgraderes fra fergeleiet. Det er en lav betongkant langs vannet på nåværende vei, og denne skal byttes med rundt 2500 meter nytt autovern. Veisikring har samarbeidet med driftsentreprenør og de gamle betongelementene legges ned og veiskulderen utvidet.

– Det har vært litt utfordrende at veien er så smal og all forbindelse med fastlandet skjer med ferge, forteller Snorre Becker, formann i Veisikring.

oppføring av nytt autovern på bilvei lang vann oppføring av nytt autovern på bilvei lang vann

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting