smilende menn håndhilser etter signert kontrakt

Drift- og vedlikehold av elektriske anlegg i Aust-Agder

Traftec AS signerte 25. juni 2018 avtale med Statens vegvesen region sør om drift og vedlikehold av elektriske anlegg i tunneler og veilys i Aust-Agder.

I tillegg til håndtering av oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av elektriske anlegg på veinettet omfatter kontrakten blant annet funksjonstesting og internkontroll samt periodiske arbeider, reparasjon av skader og utskifting/installasjon av objekter i Aust-Agder fylke.

Kontrakten starter 1. september 2018 og gjelder frem til 31. august 2021 med opsjon på forlengelse på 12 måneder frem til 31. august 2022.

Bilde: f.h. Tor Helge Håland og Trond Heia fra Statens vegvesen og Per Langemyr fra Traftec.

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting