to smilende menn med miljøfyrtårn plakat mellom seg

Traftec er blitt Miljøfyrtårn

Traftec AS er blitt Miljøfyrtårn sertifisert. Daglig leder i Traftec, Øystein Stebekk, mottok sertifikatet på vegne av selskapet av Arendals ordfører Robert Cornels Nordli i en seremoni i Arendal Rådhus tirsdag 7. november.

Miljøfyrtårnordningen er en sertifisering av selskapers styringssystem som omfatter helse, miljø og sikkerhet. Ordningen dekker i tillegg temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til vann. Frank Beck fra Arendal kommune har sertifisert at Traftec AS oppfyller de strenge kravene.

Traftec AS er en av de ledende elektroentreprenører innenfor elektrorelatert samferdsel i Norge. Selskapet jobber aktivt for å ta vare på natur og miljø, både ved å minimere miljøbelastninger knyttet til egen virksomhet og ved å påvirke til miljøvennlige løsninger i de ulike oppdragene.

Miljøbevissthet er viktig for våre kunder, medarbeidere og for samfunnet rundt oss. Miljøfyrtårnsertifikatet gir oss en mulighet til å dokumentere vår miljøinnsats. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, og sørge for at vi oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en enda mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Vi ser på dette som et kvalitetsstempel for selskapet, og vi tror på økt lønnsomhet i driften som direkte synergi av dette uttalte Øystein Stebekk da han mottok prisen.

I Norge er Miljøfyrtårn et mye brukt sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Arbeidet med implementering av kravene til Miljøfyrtårnsertifisering av Traftec AS har blitt utført av Kristian Bjugan, senior prosjektingeniør i Traftec AS.

På bildet: f.h. Robert Cornels Nordli, ordfører i Arendal kommune, og Øystein Stebekk, daglig leder i Traftec AS. Foto: Ragnhild Marie Hammer

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting