• Totalleverandør av trafikksikringsystemer og bruvedlikehold

Veisikring

Veisikring AS er en totalleverandør av rekkverk i stål og betong. I tillegg tilbyr selskapet spesialtjenester innen reparasjon, rehabilitering og vedlikehold av betongkonstruksjoner. Selskapet utfører tjenester i Sør-Norge, primært fra Rogaland rundt kysten og opp til søndre Oppland/Hedmark. Hovedkontor i Froland, Aust-Agder og avdelingskontor i Buskerud, Drammen.

Bærum Asfalt AS har drevet sin virksomhet i Buskerud, Akershus og Oslo i mer enn 20 år, og tilbyr tjenester innen asfalt- og terrengarbeider. Selskapet utfører oppdrag for både privat og næringsdrivende samt offentlige virksomheter, og kan også være behjelpelig og tilby tjenester i planleggingsfasen av prosjekter.

Kontaktpersoner

Fredrik Zachariassen

Leif Christian Gundersen

Bjørn Torgersen

Espen Thomassen

Trond Arild Svinterud

Veisikring AS

Bjørumsvegen 27, 4820, Froland, Norge

VEISIKRING AS
Org nr. 992 092 742

T: +47 32 89 76 76
E: veisikring@veisikring.no

Postadresse: Postboks 4174,
3005 DRAMMEN

Kontaktperson hovedkontor: 
Fredrik Zachariassen
T: +47 930 70 740
E: fz@veisikring.no

Kontaktperson avd. Sørvest:
Leif Christian Gundersen
T: +47 930 70 644
E: lcg@veisikring.no

Veisikring AS

Øvre Eikervei 83B, 3048 Drammen, Norge

VEISIKRING AS
Org nr. 992 092 742

T: +47 32 89 76 76
E: veisikring@veisikring.no

Postadresse: Postboks 4174,
3005 DRAMMEN

Kontaktperson avdeling Øst:
Bjørn Torgersen, avdelingsleder
T: +47 913 55 015
E: bjorn@veisikring.no

Kontaktperson avdeling Norpox:
Trond Svinterud, avdelingsleder
T: +47 905 29 015
E: trond@veisikring.no