Drift og vedlikehold

Roadworks etablerte seg som utfordrer innen drift og vedlikehold av offentlig vei i 2012. Siden den gang har vi etablert oss som en solid driftsentreprenør med ansvar for veinettet i flere områder i landet.

Drift og vedlikehold av offentlig veinett består av å holde veier i henhold til avtalt standard sommer som vinter. Vi brøyter, salter, strør og feier veier, vi klipper gress, holder sluker åpne og vasker tunneler. Etter slitasje og uforutsette ulykker utfører vi opprydning, reparasjoner og utbedringer av veinettet.

Vår største kunde innen drift og vedlikehold av vei er Statens vegvesen.

 

Kontaktperson

Frank Stabu