Arbeidsvarsling

Arbeidsvarling
Arbeidsvarsling består av utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner, innhenting av skiltvedtak fra myndigheter, praktisk arbeid for å sikre arbeidsområde, midlertidig trafikkomlegging og oppfølging.

Arbeidsvarsling er som regel en liten, men svært viktig del av oppdraget.

Sperringer
Sperringer blir ofte brukt i områder der sikring av veien er nødvendig for å ivareta sikkerheten. Vi tilbyr midlertidig eller permanent sperring av vei og omdirigering av flerfeltsvei.

Trafikkdirigering
En av de største utfordringene i forhold til trafikkdirigering er å imøtekomme trafikken på en sikker og effektiv måte. Vi tilbyr hjelp med planlegging, oppfølging og gjennomføring som sørger for god flyt i trafikken. Vi har godt kvalifiserte trafikkdirigenter med lang erfaring og god rutine som sørger for god trafikkavvikling når behovet oppstår.

Søknadsprosesser
Vi søker skiltvedtak hos offentlig skiltmyndighet og sørge for at all nødvendig dokumentasjon er håndtert.

Kontaktperson

Frank Stabu