Veidrift

Veidrift tilbyr tjenester knyttet til sikker ferdsel og arbeid på og langs vei, inkludert arbeidsvarsling, drift og vedlikehold av alle offentlige trafikkskilt på kommunale veier i hovedstaden. Etter slitasje og ulykker utfører vi opprydning, reparasjoner og utbedringer av veinettet. Veidrift jobber som hovedentreprenør for Oslo kommune, og underentreprenør for større entreprenører i forbindelse med sikker avvikling av trafikk for veiprosjekter.

Veidrift har også ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale og fylkesveier i Halden og Namsos området. Her sørges det for å opprettholde standarden på veidekket, grøfter og veiutstyr, sikre framkommelighet og trafikksikkerhet langs veinettet uavhengig av årstid. Som driftsentreprenør har vi ansvar for vedlikehold, mindre reparasjoner og utbedringer, opprydding etter ulykker, feiing og brøyting.

 

Kontaktpersoner

Frank Stabu