• Drift, vedlikehold og rehabilitering av offentlige veianlegg

Veidrift

Veidrift har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale og fylkesveier i flere områder i Norge og sørger for å opprettholde standarden på vegdekker, grøfter og vegutstyr, sikre framkommelighet og trafikksikkerhet langs veinettet uavhengig av årstid.

Som driftsentreprenør har vi ansvar for vedlikehold, mindre reparasjoner og utbedringer, opprydding etter ulykker, feiing og brøyting.

Vi leverer også arbeidsvarsling, midlertidig eller permanent skilting, og tjenester for sikring av offentlig vei. Dette inkluderer også håndtering av all nødvendig dokumentasjon og søknadsprosesser.

Kontaktpersoner

Frank Stabu