Vei- og tunnelelektro

Vi er spesialist på utbygging, rehabilitering, drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg for vei, tunnel og bane.

Våre kunder er Statens vegvesen, entreprenører og kommunale/offentlige virksomheter.

 

 

Kontaktperson

Øystein Stebekk