Styringssystemer

Vi har god kompetanse på avanserte instrument-, styrings- og kommunikasjonsløsninger for vei, tunnel, industri og kommunalteknikk.

Typiske leveranser fra oss er komplette SRO-anlegg (Styring, regulering og overvåking) til belysning, tunneler og bruer, samt systemer for vann- og avløp, skiltstyring, nødtelefoni og overvåking.

 

Kontaktpersoner

Anniken Dahl