Meld inn feil på veilys i Oslo og Akershus

For feilmeldinger pr telefon, benytt deg av Vegtrafikksentralens kontakttelefon 175.

 

Personvernserklæring for roadworks.no