Elkraft

Otera har mer enn 100 års erfaring innen elkraft. Hva som er moderne endrer seg stadig. Vi har endret oss tilsvarende og leverer fortsatt topp moderne løsninger.

Høyspent og lavspent
Elkraft planlegger, bygger og drifter høyspent- og lavspentanlegg. I disse produktene inngår bygging, drifting og vedlikehold av transformatorstasjoner, linjer og kabler på spenningsnivå opp til og med 420 kV. Otera tilbyr disse tjenestene hovedsakelig i Norge og Sverige, men også i andre deler av verden.

Drift og vedlikehold
Foruten prosjekter, leverer Otera også drift og vedlikeholdstjenester i både regional- og distribusjonsnettet i Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark og Buskerud. Gjennom disse leveransene har Otera utviklet solid kompetanse til å håndtere store mannskapsstyrker i forbindelse med regionale feilsituasjoner i nettet.

Sterkt fagmiljø
Otera tilbyr et av de fremste fagmiljøene på bygging av linje, kabel og stasjonsanlegg.

Kontaktperson

Aslak Andersen