Drift og vedlikehold

Roadworks har et av landets fremste miljø på drift, vedlikehold og beredskap for at veilys, tunneler og elektroteknisk infrastruktur fungerer som forventet.

Vi vedlikeholder alt fra veilys, trafikklys, fotobokser, trafikktellepunker og styringssystemer for vei, i tunnel sørger vi for at sikkerhetsutrustning, vifter, radio og belysning holder trafikanter trygge.

Innen drift og vedlikehold er våre største kunder er Statens vegvesen, kommuner og offentlige virksomheter.

Kontakt

Øystein Stebekk