Vei- og offentlig belysning

Vi er spesialist på utbygging, rehabilitering, drift og vedlikehold av belysningsanlegg for vei og offentlige park- og idrettsanlegg.

Vi leverer

  • Alt fra prosjektering og design til utførelse og dokumentasjon
  • Produkter og styringssystemer for å sikre lavt energiforbruk
  • Vei- og gatebelysning, flombelysning, kunstbelysning og sikkerhetsbelysning

Våre kunder er Statens vegvesen, entreprenører og kommunale/offentlige virksomheter.

 

Kontaktperson

Øystein Stebekk