• Spesialist innen drift, vedlikehold og utbygging av vei- og tunnelbelysning, veielektro og sro

Elektro og automasjon

Elektro- og automasjonstjenestene tilbys fra selskapene Controltec AS, Otera Infra AS og Otera Traftec AS.

Controltec er spesialist innen systemer for styring, regulering og overvåkning av vei, tunnel og industri/kommunaltekniske anlegg.

Otera Infra har mer enn 100 års erfaring innen elkraft, og planlegger, bygger og drifter høyspent- og lavspentanlegg. Foruten prosjekter, leverer Otera Infra også drift og vedlikeholdstjenester i både regional- og distribusjonsnettet i Agder, Buskerud, Hordaland, Rogaland og Telemark.

Otera Traftec er spesialist innen utbygging, drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg for vei og tunnel, samt belysningsanlegg for kommune, industri og offentlige anlegg.

 

Kontaktpersoner

Anniken Dahl

Aslak Andersen

Øystein Stebekk