• Trafikkregulering er tiltak som er med på å regulere og begrense trafikk inn til et område.

Trafikkregulering

For å hindre tilgang, redusere hastigheten eller regulere inn- og utkjøring fra et område kan man utføre dette på en enkel måte med trafikkregulerende tiltak som pullerter, bommer eller sperretrinn. I disse tilfellene er det som regel ikke snakk om produkter som tilfredsstiller høysikkerhetskrav, noe som gjør at kostnadene for produktene reduseres. Et slikt tiltak hvor trafikken reguleres på et ønsket område vil det gi muligheten til å skape hindringer og regulere trafikk på et ønsket område, for eksempel regulering av trafikk til gitte tider i døgnet.

Dette kan være pullerter som kun går ned for kollektivtransport som hindrer andre trafikanter muligheten til gjennomkjøring eller bommer som er stengt utenom arbeidstiden (kan overstyres med kortleser/ porttelefon om ønskelig), bommer og/eller pullerter montert for å skape en slusefunksjon ved for eksempel en tollstasjon, bommer for å sperre deler av et kjørefelt eller en innkjøringer/ kvartaler ved arrangementer eller nødssituasjoner.

Produkter:

Trafikkregulerende/ ikke klassifiserte Pullerter, mobile og dynamiske sperretrinn, bommer, porter og elektronisk sikring i form av porttelefon og kortleser.

Kontaktpersoner

Rune Garberg

Steffen Strand