• Områdesikring er en fysisk sikring av et bestemt område, også kalt perimetersikring.

Område-/ perimetersikring

Områdesikring dekker et vidt spekter av produkter som benyttes for å skallsikre et objekt eller infrastruktur. Det kan eksempelvis være å sikre en flyplass med pullerter, skyveporter, flettverksgjerder, automatiske sperretrinn, alarmsystemer eller rotasjonsgrinder, eller en kombinasjon av disse. Det finnes flere nivåer av områdesikring, som tilpasses det enkelte formål. Et militært område har et høyere nivå av områdesikring enn en barnehage og sikres derfor ut i fra et høyere nivå. Offshore og petroleumsselskaper har strengere regelverk og må følge såkalte OLF reglement når det skal settes opp gjerder og porter.

Man skiller ofte på områdesikring til å dekke sikring av et område og som oftest med gjerder, porter, rondeller og alarm- og deteksjonssystermer. Perimetersikring er mer konkret til en bestemt del av området, et bygg eller innkjøring. Dette sikres som oftest med tyngre sikringselementer som pullerter, sperretrinn, kjøretøysporter og bommer, gatemøbler, kortleser og porttelefon.

Produkter

Pullerter, sperretrinn, bommer, porter, gjerder, rondeller, gatemøbler og elektronisk sikring (alarmsystem og adgangskontroll).

Kontaktpersoner

Rune Garberg

Steffen Strand