• Innvendig sikring er sammensatte tiltak for å sikre, hindre eller avgrense tilgangen til en bygning eller deler av den.

Innvendig sikring

Utvendige tiltak er primært for å hindre kjøretøy tilgang til områder eller bygninger for å utføre skade. På samme måte er innvendige tiltak primært å hindre eller begrense personell tilgang til områder. Eksempler på innvendige tiltak kan være et resepsjonsområde med glassfelt av sikkerhetsglass som avgrenser sikker og usikker side, sikkerhetsdører, sluser for personelltilgang, et sikkert informasjonssenter/ vaktrom, videoovervåking og kortleser. Sikring av et teknisk rom eller et VIP- rom med sikkerhets dør og vegger, sikring av sjakter og ventiler, alarm- og låssystem, kortleser, avlyttingsutstyr og videoovervåking. Eller i en mindre skala med sikring av kontorer med sikkerhetsvegger, foliering av glassflater og sikkerhetslås.

Produkter:

Sikkerhetsglass og folie, gitter/ sjalusi, sikkerhetsdører, personellsluser og grinder, rammeverk av glassfelt og elektronisk sikring (overvåkingsutstyr, alarm- og deteksjonssystemer, porttelefon og kortleser)

Kontaktpersoner

Rune Garberg

Steffen Strand