• Fasadesikring eller skallsikring brukes gjerne om tiltak for sikring av en fasade på et bestemt bygg eller av et kvartal.

Fasadesikring

En viktig tommelfingerregel er at fasaden ikke er sterkere enn sitt svakeste ledd. Det er derfor viktig å tenkte helhetlig når det kommer til fasadesikringen. Her må man se på hva den reelle trusselen er og på hva man ønsker å sikre. Typiske eksempler på fasadesikring er sikring av vinduer/ glass med sikkerhetsglass, gitter eller folie, sikring av dører, vegger, luker og sjakter og alarm- og deteksjonssystemer hvis fasaden er brutt.

Produkter:

Vindussikring (innbrudd-, skudd- og bombehemmende glass, sikkerhetsfolie og gitter/ sjalusi), sikkerhetsdører og elektronisk sikring (alarm- og deteksjonssystemer og kortleser

Kontaktpersoner

Rune Garberg

Steffen Strand