• Adgangskontroll er fellesbetegnelse for alle manuelle og automatiserte systemer som har som formål å kontrollere individers adgang til avgrensede områder.

Adgangskontroll

Dette fungerer vanligvis ved at personen som skal ha adgang til et område autentiserer seg, normalt ved å benytte et adgangskort mot en kortleser eller henvender seg i en resepsjon. Gyldig autentisering gir tilgang, normalt ved å låse opp, åpne døren, porten eller bommen, og personen slipper inn i området.

Eksempler på hvor der er vanlig å ha adgangskontroll er flyplasser, sykehus, militære installasjoner, terminaler, kontorbygg og hoteller. Adgangskontroll benyttes ikke kun til vanlige dører, men også til rotasjonsporter, bommer, porter, heiser og sluser.

Produkter:

Sikkerhetsdører, personellsluser og grinder, porter og elektronisk sikring (kortleser og porttelefon)

Kontaktpersoner

Rune Garberg

Steffen Strand