Sikkerhet

Etter terrorangrepet den 22. juli 2011 har trusselbildet i Norge endret seg vesentlig. Sikkerhet ved offentlige bygg er igjen kommet i søkelyset. Krav til terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige samfunnsfunksjoner er økt betraktelig. Statlige aktører og andre offentlige byggherrer har satt i gang en stor satsning for å sikre og beskytte offentlige eiendommer, bygg og anlegg mot terrorhandlinger, sabotasje og kriminalitet.

I Roadworks har avdeling Sikkerhet i KF Entreprenør etablert som en av landets ledende entreprenører innenfor område- og dybdesikring av bygningsmasser.

Vi har utført en rekke større oppdrag både for offentlige og privat sektor:

  • Områdesikring med forskjellige typer gjerder
  • Overvåking og utvendig adgangskontroll
  • Perimetersikring med forskjellige typer pullerter, sperretrinn, porter og komplette sluseløsninger for sikker inntransport til sikrede områder
  • Innvendige sikringstiltak som høysikkerhetsvinduer, -dører, -folie, komplette resepsjonsområder og sikre rom for VIP-personer

Med den kompetansen og nettverket vi har opparbeidet oss, kan KF Sikkerhet være kundens totalleverandør i hele prosessen: fra behovsanalyse til ferdig sikret objekt. Vi i KF Sikkerhet vet at dette er et ukjent marked for mange byggherrer og vi tilbyr derfor bistand til planlegging for å finne løsninger som passer spesifikt for kundens behov.

KF Sikkerhet kan vise til mange vellykkede sikringsprosjekter i variert omfang og kompleksitet. Ta kontakt for ytterligere informasjon eller om du ønsker veiledning innenfor sikkerhet.

Kontaktpersoner

Rune Garberg

Steffen Strand