Bygg- og anleggsentrepriser

Vi tar ansvar for prosjektstyring innen nybygg, rehabilitering og ombygging og håndterer byggherrestyrte entrepriser, totalentrepriser, samspillkontrakter, mm. Vi leverer varierte prosjekter innen bygg, anlegg og infrastruktur, inkludert leilighetsprosjekter, næringsbygg, dammer, vannrenseanlegg og betongarbeider. I tillegg har vi god kompetanse på ulike sikringstiltak.

Vi har høyt kvalifisert personell med bred erfaring innen planlegging og prosjektgjennomføring. Selskapet har et omfattende nettverk av samarbeidende selskaper som gjør oss i stand til å etablere det beste teamet av samarbeidende konsulenter, leverandører og entreprenører. Vi har tett samarbeid med offentlige institusjoner som bidrar til at vi kan optimalisere gjennomføringen av prosjektene.

Kontakt

Harald Pedersen