• Totalentreprenør og byggservice

Bygg og anlegg

I Roadworks utgjør vårt datterselskap KF Entreprenør AS vår satsning innenfor bygg- og anleggssektoren.

Vår styrke er målrettet prosjektstyring som letter arbeidet for byggherren og sikrer oppdragsgivers interesser. Gjennom kombinasjonen av god styring, teknisk kunnskap og gode forretningskonsepter gjennomfører vi prosjekter på en effektiv måte og skaper varige verdier for våre kunder.

KF Entreprenør har i dag rundt 100 ansatte fordelt på de ulike selskapene. Felles for selskapene er at vi jobber med bygg, anlegg og prosjektgjennomføring. Selv om de ulike selskapene har forskjellige kjerneområder sitter vi sammen i kontorer på Ryen.

Muligheten til å benytte seg av kompetansen på tvers av selskapene gjør oss fleksible med et bredt kompetansegrunnlag som skaper varige verdier for våre kunder.