arbeidere med maskin som skal teste autovernet

Testing av innfesting av rekkverksstolper

Veisikring har bistått Veidirektoratet i samarbeid med Statens vegvesen og Trafikksikkerhetsforeningen i felt-arbeid med testing av innfesting av rekkverksstolper.

For at veirekkverket skal fungere optimalt er det viktig at stolpen sitter i komprimert grunn som holder igjen bøyekrefter på stolper. Langs eksisterende og da særlig på eldre veier kan dette være komplisert da veiskulderen, hvor man setter ned rekkverksstolpen, er ikke eksisterende eller har dårlig grunn/skulder.  Holder ikke grunnen skyves rekkkverksstolpen ut og det er fare for overkjøring siden rekkverket legger seg og ikke fungerer som testet.

eksempel på en spade som skal sikre at autovernet holder bedre ved en påkjørsel
Slik ser spaden ut som settes ned under de øverste asfaltlagene. Deretter kan det være ulike teknikker for reasfaltering.

I dette prosjektet har det blitt testet en slags spade som fungerte veldig godt på disse veistrekningene. Det settes ned en plate i veikroppen under de øverste asfaltlagene. Denne platen er tilkoblet et stag som går ut og omslutter rekkverksstolpen. Dette gjør at rekkverksstolpen får et godt hold der bøyekreftene på stolpen skal oppstå ved påkjørsel.

– Maskinen vi benyttet kommer fra testsenteret CSI i Italia. De bisto oss i dynamiske og statiske tester, forteller Fredrik Zachariassen, daglig leder i Veisikring.

I uke 32 ble det gjennomført mer enn 60 tester på Østlandet, og Vegdirektoratet kommer med en rapport om funnene på et senere tidspunkt.

– Det har vært svært lærerikt å være med på dette prosjektet. Vi ser frem til videre prosesser og resultatet av disse testene, avslutter Zachariassen.

 

 

Kort filmsnutt som viser hvordan testingen utføres.

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting