Veidrift AS

Veidrift AS drifter og vedlikeholder vei, tilbyr tjenester knyttet til til sikker ferdsel og arbeid på og langs vei.

Våre tjenester innen veidrift bidrar til å bevare standarden på vegdekker, grøfter og vegutstyr. Hovedmålet er å ivareta framkommelighet og trafikksikkerhet langs kommunale- og riksveier uavhengig av årstid. Som driftsentreprenør har vi også et ansvar for å foreta opprydding etter ulykker og mindre reparasjoner og utbedringer etter ordinær slitasje av vegen.

Vi har kompetente, kunnskapsrike og erfarne ansatte som iverksetter og gjennomfører gode vedlikeholdsrutiner. Vi har alt av nødvendig utstyr og maskiner for effektiv drift og vedlikehold av vei.

Veidrift har hovedkontor på Langhus i Ski kommune.

Kontakt

Veidrift AS – hovedkontor

T: +47 64 88 96 00
E: firmapost@veidrift.no
Faktura: faktura@veidrift.no

Frank Stabu

Veidrift AS

Håndverksveien 8, 1405 Langhus, Norge

VEIDRIFT AS
Org nr. 963 283 687

T: +47 64 88 96 00

Kontaktperson: 
Frank Stabu
T: +47 924 00 583

Veidrift AS - Avdeling Østfold

Ramstadveien 12b, 1850 Mysen, Norge

VEIDRIFT AS
Org nr. 963 283 687

Kontaktperson: 
Thomas Borgen
T: +47 905 49 486
E: thomas.borgen@veidrift.no

 

Veidrift AS - Avdeling Halden

Øbergveien 57, 1793 Halden, Tistedal, Norge

VEIDRIFT AS
Org nr. 963 283 687

Kontaktperson: 
Andreas Dalene
T: +47 418 59 098
E: halden@veidrift.no

 

Veidrift AS - Avdeling Namsos

Sandosvegen 6, Namsos, Norge

VEIDRIFT AS
Org nr. 963 283 687

Kontaktperson: 
Raymond Grønvold
T: +47 928 49 002
E: raymond@veidrift.no