• Vi drifter og vedlikeholder offentlig veinett

Veidrift

Markedsområde veidrift består av selskapet Veidrift AS.

Innenfor området veidrift tilbyr vi:

  • Drift og vedlikehold av vei og tilhørende anlegg
  • Skilting, midlertidig og permanent
  • Arbeidsvarsling og sperringer
  • Trafikkdirigering

Selskaper

  • Veidrift AS

Kontakt

Frank Stabu