to kranbiler i solnedgang på bilvei klar for montering av portal

Veidrift

Veidrift drifter og vedlikeholder vei, tilbyr tjenester knyttet til sikker ferdsel og arbeid på og langs vei.

Våre tjenester bidrar til å bevare standarden på vegdekker, grøfter og vegutstyr. Hovedmålet er å ivareta framkommelighet og trafikksikkerhet langs kommunale- og riksveier uavhengig av årstid. Som driftsentreprenør har vi også et ansvar for å foreta opprydding etter ulykker og mindre reparasjoner og utbedringer etter ordinær slitasje av vegen.

Vi har kompetente, kunnskapsrike og erfarne ansatte som iverksetter og gjennomfører gode vedlikeholdsrutiner. Vi har alt av nødvendig utstyr og maskiner for effektiv drift og vedlikehold av vei.

Veidrift har hovedkontor på Langhus i Nordre Follo.

Våre tjenester

 • Arbeidsvarsling

  Arbeidsvarsling består av utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner, innhenting av skiltvedtak fra myndigheter, praktisk arbeid for å sikre arbeidsområde, midlertidig trafikkomlegging og oppfølging. Arbeidsvarsling er som regel en liten, men svært viktig del av oppdraget.

  Sperringer
  Sperringer blir ofte brukt i områder der sikring av veien er nødvendig for å ivareta sikkerheten. Vi tilbyr midlertidig eller permanent sperring av vei og omdirigering av flerfeltsvei.

  Trafikkdirigering
  En av de største utfordringene i forhold til trafikkdirigering er å imøtekomme trafikken på en sikker og effektiv måte. Vi tilbyr hjelp med planlegging, oppfølging og gjennomføring som sørger for god flyt i trafikken. Vi har godt kvalifiserte trafikkdirigenter med lang erfaring og god rutine som sørger for god trafikkavvikling når behovet oppstår.

  Søknadsprosesser
  Vi søker skiltvedtak hos offentlig skiltmyndighet og sørge for at all nødvendig dokumentasjon er håndtert.

 • Skilt og portaler

  Skilting og portaler er vår kjernekompetanse. Vi bistår med midlertidig skilting i forbindelse med veiarbeider og veiprosjekter basert på skiltplaner som utarbeides i samarbeid med kunden. Vi bistår med utsetting, oppfølging og innhenting av skilt.

  På tilsvarende måte bistår vi med skilting og portaler i forbindelse med veiprosjekter. Vi monterer både faste og variable skilt og portaler.

  På mange prosjekter bidrar vi også med bestilling og logistikkplanlegging slik at prosjektet skal gå mest mulig sømløst og smertefritt for kunden.

  I tillegg påtar vi oss oppdrag vedrørende løpende skiltvedlikehold. Et godt eksempel på dette er vår rammeavtale for Bymiljøetaten i Oslo.

 • Drift og vedlikehold

  Drift og vedlikehold av offentlig veinett består av å holde veier i henhold til avtalt standard sommer som vinter. Vi brøyter, salter, strør og feier veier, vi klipper gress, holder sluker åpne og vasker tunneler. Etter slitasje og uforutsette ulykker utfører vi opprydning, reparasjoner og utbedringer av veinettet.

  Våre kunder innen drift og vedlikehold av veier er de stedlige fylkeskommuner.

Kontaktpersoner

Sentralbord:  64 88 96 00
E: firmapost@veidrift.no
Faktura: faktura@veidrift.no

profilbilde smilende mann

Frank Stabu

Daglig leder
illustrasjon av portrett av en person

Henrik Østbye

Assisterende daglig leder
Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting