Veidrift

Veidrift tilbyr tjenester knyttet til sikker ferdsel og arbeid på og langs vei. Hovedmålet er å ivareta framkommelighet og trafikksikkerhet langs europaveier, kommunale- og riksveier uavhengig av årstid. Vi bidrar til at alle kommer seg trygt hjem; både trafikanter så vel som de som jobber på veinettet.

Våre ansatte har mange års erfaring i bransjen, og vi har kompetanse til å bistå fra planleggingsfasen til utførelsen av små og store oppdrag. Vi rådgir våre kunder om alt innen arbeidsvarsling, sørger for innhenting av nødvendige vedtak og bistår med den fysiske sikringen på og langs vei.

Veidrift har en omfattende utstyrspark for utleie. Det inkluderer midlertidig lysreglering, skilt og sperremateriell for å sikre trafikanter og veiarbeidere.

Vi utfører også oppdrag innen teknisk graving. Eksempler inkluderer graving for signalanleggtraseer, høy- og lavspenningstraseer, fjernvarmetraseer, VA-traseer og fundamentering til tekniske bygg.

Veidrift er ISO14001 sertifisert. Vi har fokus på miljø og en utslippsvennlig maskinpark som inkluderer el-biler, Euro-klasse 6 tippbiler m.v.

Veidrift har hovedkontor på Langhus i Nordre Follo.

Våre tjenester

 • Arbeidsvarsling

  Arbeidsvarsling består av utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner, innhenting av skiltvedtak fra myndigheter, praktisk arbeid for å sikre arbeidsområde, midlertidig trafikkomlegging og oppfølging. Arbeidsvarsling er som regel en liten, men svært viktig del av oppdraget.

  Sperringer
  Sperringer blir ofte brukt i områder der sikring av veien er nødvendig for å ivareta sikkerheten. Vi tilbyr midlertidig eller permanent sperring av vei og omdirigering av flerfeltsvei.

  Trafikkdirigering
  En av de største utfordringene i forhold til trafikkdirigering er å imøtekomme trafikken på en sikker og effektiv måte. Vi tilbyr hjelp med planlegging, oppfølging og gjennomføring som sørger for god flyt i trafikken. Vi har godt kvalifiserte trafikkdirigenter med lang erfaring og god rutine som sørger for god trafikkavvikling når behovet oppstår.

  Søknadsprosesser
  Vi søker skiltvedtak hos offentlig skiltmyndighet og sørge for at all nødvendig dokumentasjon er håndtert.

 • Skilt og portaler

  Skilting og portaler er vår kjernekompetanse. Vi bistår med midlertidig skilting i forbindelse med veiarbeider og veiprosjekter basert på skiltplaner som utarbeides i samarbeid med kunden. Vi bistår med utsetting, oppfølging og innhenting av skilt.

  På tilsvarende måte bistår vi med skilting og portaler i forbindelse med veiprosjekter. Vi monterer både faste og variable skilt og portaler.

  På mange prosjekter bidrar vi også med bestilling og logistikkplanlegging slik at prosjektet skal gå mest mulig sømløst og smertefritt for kunden.

  I tillegg påtar vi oss oppdrag vedrørende løpende skiltvedlikehold. Et godt eksempel på dette er vår rammeavtale for Bymiljøetaten i Oslo.

 • Teknisk graving

  Veidrift har bred kompetanse og lang erfaring fra oppdrag innen teknisk graving. Dette er graveoppdrag i områder med mye infrastruktur i bakken, ofte under eller langs vei.
  Infrastrukturen kan inkludere traseer for signalanlegg, høyspent, lavspent, fjernvarme, VA og fundamentering for tekniske bygg.

  Oppdragene krever høy presisjon og fokus. Uforsiktighet i vårt arbeide kan føre til lammelse av viktig infrastruktur. Vi innretter vårt arbeid slik at vi alltid reduserer risikoen mest mulig.

  Vi håndterer alt fra gravesøknader, nødvendig arbeidsvarsling, sperringer, innmåling og graving selv.
  Dette er vår kjernekompetanse og gjør oss til en kompetent samarbeidspartner for våre kunder.

  Veidrift er opptatt av å bidra til et bærekraftig miljø. Vår maskinpark er moderne og består av Steg 4 og Steg 5 maskiner. Vi benytter Euro 6 klasse tipp-biler, og disponerer el-biler som kan benyttes til transport av personell og verktøy.

 • illustrasjon av veilys, rekkverk

  Utleie

  Veidrift tilbyr utleie av en rekke produkter og tjenester innen arbeidsvarsling for å sikre din arbeidsplass og andre trafikanter. Vi har omfattende kompetanse og erfaring innen sikkerhet på og langs vei. Utleie tilbys gjennom prosjekter vi er involvert i, eller som en selvstendig utleietjeneste.

  Vi har utleie av

  • skilt
  • midlertidig trafikkreguleringslys
  • trafikkdirigenter
  • anleggsgjerder
  • midlertidig sikring i ulike sikkerhetsklasser
  • annet som har med sikring på og langs vei å gjøre

Kontakt

Sentralbord:  64 88 96 00
E: firmapost@veidrift.no
Faktura: faktura@veidrift.no

Henrik Østbye

Daglig leder

Martin Hansen

Kontaktperson utleie og arbeidsvarsling

Thomas Borgen

Kontaktperson teknisk graving

Anne-Merethe Holm

Hovedverneombud

Følg Veidrift

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting