Otera Infra AS

Otera har mer enn 100 års erfaring innen elkraft. Hva som er moderne endrer seg stadig. Vi har endret oss tilsvarende og leverer fortsatt topp moderne løsninger.

Høyspent og lavspent
Elkraft planlegger, bygger og drifter høyspent- og lavspentanlegg. I disse produktene inngår bygging, drifting og vedlikehold av transformatorstasjoner, linjer og kabler på spenningsnivå opp til og med 420 kV. Otera tilbyr disse tjenestene hovedsakelig i Norge og Sverige, men også i andre deler av verden.

Drift og vedlikehold
Foruten prosjekter, leverer Otera også drift og vedlikeholdstjenester i både regional- og distribusjonsnettet i Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark og Buskerud. Gjennom disse leveransene har Otera utviklet solid kompetanse til å håndtere store mannskapsstyrker i forbindelse med regionale feilsituasjoner i nettet.

Sterkt fagmiljø
Otera tilbyr et av de fremste fagmiljøene på bygging av linje, kabel og stasjonsanlegg.

Kontakt

Otera Infra – hovedkontor

T: +47 47 800 600
E: firmapost@otera.no

Aslak Andersen

Otera Infra AS

Stemmane 4C, 4636 Kristiansand, Norge

OTERA INFRA AS
Org nr. 995 845 067

T: +47 47 800 600
E: firmapost@otera.no

Kontaktperson:
Aslak Andersen
T: +47 926 13 701
E: aslak.andersen@otera.no

Otera Infra AS - Avdeling Arendal

Stoaveien 14, 4848 Arendal, Norge

OTERA INFRA AS
Org nr. 995 845 067

T: +47 47 800 600
E: firmapost@otera.no

Kontaktperson:
Geir Olav Uppstad
T: +47 952 36 734
E: geir.olav.uppstad@otera.no

 

Otera Infra AS - Avdeling Grenland

Gunnar Knudsens veg 51, 3713 Skien, Norge

OTERA INFRA AS
Org nr. 995 845 067

T: +47 47 800 600
E: firmapost@otera.no

Kontaktperson:
Charles Wilhelmsen
T +47 915 27 572
E: charles.wilhelmsen@otera.no

Otera Infra AS - Avdeling Elkraft

Stemmane 4C, 4636 Kristiansand, Norge

OTERA INFRA AS
Org nr. 995 845 067

T: +47 47 800 600
E: firmapost@otera.no

Kontaktperson:
Andre Erikssen
T: +47 979 72 680
E: andre.erikssen@otera.no

Otera Infra AS - Avdeling Samferdsel

Stemmane 4c, 4636 Kristiansand, Norge

OTERA INFRA AS
Org nr. 995 845 067

T: +47 47 800 600
E: firmapost@otera.no

Kontaktperson:
Tor Olav Ramse
T: +47 916 13 647
E: tor.olav.ramse@otera.no

Otera Infra AS - Avdeling Evje

Alfred Uglands veg 17, 4735 Evje, Norge

OTERA INFRA AS
Org nr. 995 845 067

T: +47 47 800 600
E: firmapost@otera.no

Kontaktperson:
Geir Olav Uppstad
T: +47 952 36 734
E: geir.olav.uppstad@otera.no

Otera Infra AS - Avdeling Flekkefjord

Trøngsla 8, 4400 Flekkefjord, Norge

OTERA INFRA AS
Org nr. 995 845 067

T: +47 47 800 600
E: firmapost@otera.no

Kontaktperson:
Andre Erikssen
T: +47 979 72 680
E: andre.erikssen@otera.no

Otera Infra AS - Avdeling Lyngdal

Åneveien 9, 4580 Lyngdal, Norge

OTERA INFRA AS
Org nr. 995 845 067

T: +47 47 800 600
E: firmapost@otera.no

Kontaktperson:
Andre Erikssen
T: +47 979 72 680
E: andre.erikssen@otera.no

Otera Infra AS - Avdeling Mandal

Doneheia 114, 4516 Mandal, Norge

OTERA INFRA AS
Org nr. 995 845 067

T: +47 47 800 600
E: firmapost@otera.no

Kontaktperson:
Andre Erikssen
T: +47 979 72 680
E: andre.erikssen@otera.no

Otera Infra AS - Avdeling Valle

Riksvei 9 3455, 4748 Rysstad, Norge

OTERA INFRA AS
Org nr. 995 845 067

T: +47 47 800 600
E: firmapost@otera.no

Kontaktperson:
Geir Olav Uppstad
T: +47 952 36 734
E: geir.olav.uppstad@otera.no

Otera Infra AS - Avdeling Åmli

Fv277 34, 4865 Åmli, Norge

OTERA INFRA AS
Org nr. 995 845 067

T: +47 47 800 600
E: firmapost@otera.no

Kontaktperson:
Geir Olav Uppstad
T: +47 952 36 734
E: geir.olav.uppstad@otera.no

Otera Infra AS - Avdeling Tonstad

Sirdalsveien 4033, 4440 Tonstad, Norge

OTERA INFRA AS
Org nr. 995 845 067

T: +47 47 800 600
E: firmapost@otera.no

Kontaktperson:
Andre Erikssen
T: +47 979 72 680
E: andre.erikssen@otera.no