Controltec AS

Controltec AS leverer tjenester og systemer innen kontroll, styring og overvåking. Selskapet består av ressurser med kompetanse og lang erfaring innen avanserte automatiseringsløsninger til bruk innen vei, vann og avløp, bane og industri.

Spesialområder:

  • Anlegg for styring regulering og overvåkning, SRO
  • Systemintegrator for automasjonsanlegg til samferdsel, industri og kommunalteknisk sektor
  • Industri/ service – elektro og automasjonsanlegg
  • Drift og beredskapstjenester med 24t service
  • Kamera og videodeteksjonssystemer ITV/ AID
  • Intelligente trafikksystemer ITS

Kontakt

Controltec AS

T: +47 974 00 800
E: firmapost@controltec.no
Faktura: faktura@controltec.no

Anniken Dahl

Controltec AS

Kvenildmyra 2, 7093 Tiller

CONTROLTEC AS
Org nr. 991 011 161

T: +47 974 00 800
E: firmapost@controltec.no
Elektronisk faktura: faktura@controltec.no

Kontaktperson: 
Anniken Dahl
T: +47 953 08 377
E: ad@controltec.no