Elektro og automasjon

Roadworks leverer elektro- og automasjonstjenester gjennom selskapene Otera Traftec AS, Otera Infra AS og Controltec AS.

Vi installerer, drifter og vedlikeholder belysning og elektrotekniske installasjoner for samferdselsektoren og tilbyr tjenester og kompetanse knyttet til automasjonsanlegg for styring, regulering og overvåkning (SRO).

Kontaktpersoner

Øystein Stebekk

Aslak Andersen

Anniken Dahl